English  

Wlan Calculator


Wlan calculator je jednoduchá utilita, ktorá vám pomôže vypočítať:

  • System operating margic (SOM)
  • Konvertuje mW na dB a naopak
  • Vyžiarený výkon
  • Pokrytie signálom


Wlan Calculator si môžete stiahnuť tu:
WLANCalculator.exe


All text Copyright © 2001-2012 by Ferimex IT. No copying without written permission.