English  

Mikrovlné spoje v pásme 2,4 GHz a 5 GHz
  • návrh optimálneho riešenia mikrovlného spoja
  • prepočty dosahu a kvality mikrovlného spoja
  • montážne práce
  • servisné práce
  • dodávka mikrovlných spojov a sieti na kľúč
  • prenájom mikrovlných spojov - výstavba podľa požiadaviek zákazníka
Výroba
  • WiFi anteny - sektorové, flat, parabolické
  • Traffic Manager E4000
  • Outdoor zariadenia
  • Stožiare a konzoly všetkých druhov
Internet v okrese Stará Ľubovňa

All text Copyright © 2001-2012 by Ferimex IT. No copying without written permission.